Μάθε τον τύπο κλήσης και τη χρέωση του τηλεφωνικού αριθμού που επιθυμείς να καλέσεις
Εισάγετε τον αριθμό πληκτρολογώντας πάντα στην αρχή το διεθνές πρόθεμα. π.χ. 0017185555005 (αριθμός ΗΠΑ).