Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες θα σας βοηθήσουν να συνδέσετε σωστά το ρούτερ και τις τηλεφωνικές συσκευές ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Σύνδεση router και τηλεφωνικής συσκευής στην ίδια τηλεφωνική πρίζα
Για να συνδέσετε το router με την τηλεφωνική συσκευή στην ίδια τηλεφωνική πρίζα θα χρειαστείτε ένα DSL splitter (ADSL ή VDSL ανάλογα με την τεχνολογία της γραμμής σας).
•    Συνδέστε ένα τηλεφωνικό καλώδιο μεταξύ της υποδοχής Line του splitter και της τηλεφωνικής πρίζας. 
•    Συνδέστε ένα τηλεφωνικό καλώδιο μεταξύ της υποδοχής Phone/Tel του splitter και της τηλεφωνικής συσκευής.
•    Συνδέστε ένα τηλεφωνικό καλώδιο μεταξύ της υποδοχής Modem/DSL του splitter και της υποδοχής DSL του router σας.

Προσοχή!!! Η συνολική απόσταση των τηλεφωνικών καλωδίων μεταξύ του router και της τηλεφωνικής πρίζας δεν πρέπει να ξεπερνάνε τα 2 μέτρα.

Σύνδεση router και τηλεφωνικής συσκευής σε διαφορετική τηλεφωνική πρίζα

Για να συνδέσετε το router και την τηλεφωνική συσκευή σε διαφορετικές τηλεφωνικές πρίζες, θα χρειαστείτε ένα φίλτρο DSL (ADSL ή VDSL ανάλογα με την τεχνολογία της γραμμής σας).

·         Στην τηλεφωνική πρίζα όπου θέλετε να συνδέσετε την τηλεφωνική συσκευή, αρχικά συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο του φίλτρου στην τηλεφωνική πρίζα. Έπειτα συνδέστε ένα καλώδιο μεταξύ της υποδοχής Phone του φίλτρου και της τηλεφωνικής συσκευής.

·         Στην τηλεφωνική πρίζα όπου θέλετε να συνδέσετε το router, συνδέστε ένα τηλεφωνικό καλώδιο μεταξύ της υποδοχής DSL του router και της τηλεφωνικής πρίζας, χωρίς να παρεμβάλετε φίλτρο, splitter κλπ.

Προσοχή!!! Η απόσταση του τηλεφωνικού καλωδίου μεταξύ του router και της τηλεφωνικής πρίζας δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 2 μέτρα.

Σύνδεση παραπάνω από μιας τηλεφωνικής συσκευής

Για οποιαδήποτε επιπλέον τηλεφωνική συσκευή (ή Fax , POS, συναγερμό )  θέλετε να συνδέσετε θα πρέπει να τοποθετήσετε φίλτρο στην εκάστοτε τηλεφωνική πρίζα 

Πόσο χρήσιμο σας φάνηκε το συγκεκριμένο άρθρο;