*** Η παρακάτω διαδικασία θα πρέπει να ακολουθείται μόνο εφόσον η τεχνική υποστήριξη το υποδείξει στον πελάτη *** 

 

1.    Ανοίγουμε την ΤV και επιλέγουμε το κανάλι της πηγής εισόδου HDMI/Scart που έχουμε συνδέσει το STB. 

2.    Αποσυνδέουμε τον αποκωδικοποιητή από το ρεύμα, αφαιρώντας το βύσμα τροφοδοσίας από το STB.

3.    Με ένα συνδετήρα ή οδοντογλυφίδα (ή κάτι αντίστοιχα μυτερό), πιέζουμε την εσοχή "Reset" στην πίσω όψη του αποκωδικοποιητή.

4.    Κρατώντας πιεσμένο το Reset, συνδέουμε το βύσμα τροφοδοσίας στον αποκωδικοποιητή.

5.    Συνεχίζουμε και πιέζουμε το Reset για 10 έως 12 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί ένα γρανάζι ή 3 στατικές τελείες σε γκρι φόντο.

6.    O αποκωδικοποιητής έχει πλέον επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και θα ξεκινήσει η εγκατάσταση του λογισμικού του η οποία θα διαρκέσει περίπου 20 λεπτά.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Εάν δεν εμφανιστεί στην οθόνη το γρανάζι εκκίνησης, αλλά εμφανιστούν 3 στατικές τελείες σε γκρι φόντο, τότε κάνουμε επανεκκίνηση (ΟΝ/ΟFF) τον αποκωδικοποιητή και θα ξεκινήσει το Firmware Download.

Πόσο χρήσιμο σας φάνηκε το συγκεκριμένο άρθρο;