Ως ταχύτητα συγχρονισμού ορίζουμε την ταχύτητα με την οποία επιτυγχάνεται η σύνδεση του εξοπλισμού σου με το δίκτυο της Vodafone. Όταν ο εξοπλισμός σου (modem / router) συνδέεται με το internet προσπαθεί πάντα να επιτύχει την υψηλότερη ταχύτητα μετάδοσης, δηλαδή την ονομαστική ταχύτητα επιτυγχάνοντας παράλληλα ένα αποδεκτό επίπεδο ποιότητας που θα εξασφαλίζει τη σταθερότητα της σύνδεσης. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται «συγχρονισμός» και διαρκεί κάποια δευτερόλεπτα. Η ταχύτητα «συγχρονισμού» είναι πάντα μικρότερη από την ονομαστική ταχύτητα του πακέτου που επέλεξες και εξαρτάται από την ποιότητα του χάλκινου καλωδίου της γραμμής σου, την απόσταση σου από το αστικό τηλεφωνικό κέντρο της περιοχής σου κτλ.

Πόσο χρήσιμο σας φάνηκε το συγκεκριμένο άρθρο;