Την ηλεκτρονική ανάλυση κλήσεων θα τη βρείτε στο My home account, στην ενότητα «λογαριασμοί & πληρωμές» στην «ανάλυση τελευταίων 6 λογαριασμών». Στην ανάλυση κλήσεων θα βρείτε τις εξής πληροφορίες:

  • Συγκεντρωτική ανάλυση κλήσεων ανά προορισμό κλήσης
  • Λεπτομερή ανάλυση κλήσεων
  • Στατιστικά κλήσεων όπως Χρεώσιμη διάρκεια ανά προορισμό & είδος κλήσεων και top 10 κλήσεις με μεγαλύτερη διάρκεια ή χρέωση

 

Πόσο χρήσιμο σας φάνηκε το συγκεκριμένο άρθρο;