Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με θόρυβο στην τηλεφωνία θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι έχετε σωστή συνδεσμολογία. Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες θα σας βοηθήσουν να συνδέσετε σωστά το router και τις τηλεφωνικές συσκευές ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Σύνδεση router και τηλεφωνικής συσκευής στην ίδια τηλεφωνική πρίζα

Για να συνδέσετε το router με την τηλεφωνική συσκευή στην ίδια τηλεφωνική πρίζα θα χρειαστείτε ένα DSL splitter (ADSL ή VDSL ανάλογα με την τεχνολογία της γραμμής σας).

·         Συνδέστε ένα τηλεφωνικό καλώδιο μεταξύ της υποδοχής Line του splitter και της τηλεφωνικής πρίζας.

·         Συνδέστε ένα τηλεφωνικό καλώδιο μεταξύ της υποδοχής Phone/Tel του splitter και της τηλεφωνικής συσκευής.

·         Συνδέστε ένα τηλεφωνικό καλώδιο μεταξύ της υποδοχής Modem/DSL του splitter και της υποδοχής DSL του router σας.

Προσοχή!!! Η συνολική απόσταση των τηλεφωνικών καλωδίων μεταξύ του router και της τηλεφωνικής πρίζας δεν πρέπει να ξεπερνάνε τα 2 μέτρα.

Σύνδεση router και τηλεφωνικής συσκευής σε διαφορετική τηλεφωνική πρίζα

 

Για να συνδέσετε το router και την τηλεφωνική συσκευή σε διαφορετικές τηλεφωνικές πρίζες, θα χρειαστείτε ένα φίλτρο DSL (ADSL ή VDSL ανάλογα με την τεχνολογία της γραμμής σας).

·         Στην τηλεφωνική πρίζα όπου θέλετε να συνδέσετε την τηλεφωνική συσκευή, αρχικά συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο του φίλτρου στην τηλεφωνική πρίζα. Έπειτα συνδέστε ένα καλώδιο μεταξύ της υποδοχής Phone του φίλτρου και της τηλεφωνικής συσκευής.

·         Στην τηλεφωνική πρίζα όπου θέλετε να συνδέσετε το router, συνδέστε ένα τηλεφωνικό καλώδιο μεταξύ της υποδοχής DSL του router και της τηλεφωνικής πρίζας, χωρίς να παρεμβάλετε φίλτρο, splitter κλπ.

Προσοχή!!! Η απόσταση του τηλεφωνικού καλωδίου μεταξύ του router και της τηλεφωνικής πρίζας δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 2 μέτρα.

Σύνδεση παραπάνω από μιας τηλεφωνικής συσκευής

Για οποιαδήποτε επιπλέον τηλεφωνική συσκευή (ή FAX, POS, συναγερμός) θέλετε να συνδέσετε θα πρέπει να τοποθετήσετε φίλτρο στην εκάστοτε τηλεφωνική πρίζα όπως απεικονίζεται στην παραπάνω εικόνα.

 

Έλεγχος συνδεσμολογίας για θόρυβο στην τηλεφωνία

1)      Με αναμμένο router, ελέγξτε σε ποιες τηλεφωνικές συσκευές υφίσταται ο θόρυβος.

2)      Αν ακούγεται σε συγκεκριμένη τηλεφωνική συσκευή, ελέγξτε αν είναι σωστή η  συνδεσμολογία (όπως αναφέρεται παραπάνω). Αν δεν υπάρχει φίλτρο, τοποθετήστε το στην τηλεφωνική πρίζα.

3)      Αν η συνδεσμολογία είναι σωστή, αντικαταστήστε το φίλτρο ή το splitter που είναι συνδεδεμένη η τηλεφωνική σας συσκευή.

4)      Αν ο θόρυβος υφίσταται σε όλες τις τηλεφωνικές συσκευές, αποσυνδέστε τις όλες και δοκιμάστε να τις επανασυνδέεται διαδοχικά μέχρι να εμφανιστεί ο θόρυβος, και σε εκείνη την τηλεφωνική πρίζα αντικαταστήστε το φίλτρο ή το splitter.

5)      Αν το πρόβλημα παραμείνει μετά από τις παραπάνω ενέργειες, καλέστε στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Σταθερής Vodafone στο 13830 ή στο 800 400 13844 από σταθερό Vodafone.

Πόσο χρήσιμο σας φάνηκε το συγκεκριμένο άρθρο;