Εάν στην τηλεφωνική σας γραμμή έχετε και υπηρεσία internet, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει φίλτρο στο καλώδιο που συνδέει κάθε τηλεφωνική συσκευή με την πρίζα. Το φίλτρο αυτό αφαιρεί το θόρυβο στη τηλεφωνική σας γραμμή.

Ελέγξτε αν το πρόβλημα περιορίζεται σε μία μόνο συσκευή ή και σε άλλες.

Αν διαθέτετε μόνο μία τηλεφωνική συσκευή, συνδέστε την σε άλλη πρίζα.

Αν υπάρχει θόρυβος στις κλήσεις σας προς ένα συγκεκριμένο αριθμό τότε το πρόβλημα βρίσκεται στην τηλεφωνική συσκευή, ή την τηλεφωνική εγκατάσταση ή στον τηλεπικοινωνιακό πάροχο του καλούντος.

Πόσο χρήσιμο σας φάνηκε το συγκεκριμένο άρθρο;