Ελέγξτε ότι δεν έχετε μειώσει την ένταση του κουδουνίσματος της τηλεφωνικής σας συσκευής.

Ελέγξτε αν ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος (dial tone) όταν σηκώνετε το ακουστικό.

Ελέγξτε αν δεν ακούγεται το κουδούνισμα και από άλλες συσκευές.

Αν διαθέτετε μόνο μία τηλεφωνική συσκευή, συνδέστε την σε άλλη πρίζα.

Δοκιμάστε να αφαιρέσετε και να τοποθετήσετε ξανά τα βύσματα στα άκρα του καλωδίου που συνδέει την τηλεφωνική συσκευή με την πρίζα.

Ελέγξτε ότι οι μπαταρίες της φορητής συσκευής Dect που πιθανώς χρησιμοποιείτε είναι φορτισμένες και υπάρχει παροχή ρεύματος στη βάση της συσκευής.

Πόσο χρήσιμο σας φάνηκε το συγκεκριμένο άρθρο;