Ελέγξτε αν ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος (dial tone) όταν σηκώσετε το ακουστικό.

Ελέγξτε αν ο χαρακτηριστικός ήχος δεν ακούγεται από όλες τις συσκευές ή από μία μόνο.

Αν διαθέτετε μόνο μία τηλεφωνική συσκευή, συνδέστε την σε άλλη πρίζα (κατά προτίμηση την κεντρική η οποία πιθανώς βρίσκεται κοντά στην είσοδο του σπιτιού σας).

Αν είχατε πρόσφατα προσθέσει μία προέκταση του καλωδίου του τηλεφώνου ή είχατε αλλάξει την συνδεσμολογία  για να συνδέσετε επιπλέον τηλεφωνικές συσκευές, επαναφέρετε την συνδεσμολογία του τηλεφώνου σας στην αρχική κατάσταση.

Αφαιρέσετε και τοποθετήσετε ξανά τα βύσματα του καλωδίου που συνδέει την τηλεφωνική συσκευή με την πρίζα.

Ελέγξτε ότι οι μπαταρίες της φορητής συσκευής DECT που πιθανώς χρησιμοποιείτε είναι φορτισμένες και υπάρχει παροχή ρεύματος στη βάση της συσκευής. Απομακρύνετε τη βάση από μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεόραση ή ραδιόφωνο.

Εάν ακούτε έντονο θόρυβο όταν σηκώνετε το ακουστικό, ελέγξτε ότι έχετε  εγκαταστήσει φίλτρο στο καλώδιο που συνδέει κάθε τηλεφωνική συσκευή με την πρίζα, ενώ στο καλώδιο DSL έχει τοποθετηθεί διαχωριστής (splitter). Ο έλεγχος αυτός είναι απαραίτητος μόνο εάν έχετε ενεργοποιημένη την υπηρεσία internet. Αν εξακολουθεί να παρουσιάζεται έντονος θόρυβος ενώ έχετε φίλτρα σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές, αποσυνδέστε τις μία για να διαπιστώσετε ποιο φίλτρο είναι ελαττωματικό και απαιτεί αντικατάσταση. (βλ. σχήμα ενδεδειγμένης σύνδεσης τηλ. συσκεών).

Πόσο χρήσιμο σας φάνηκε το συγκεκριμένο άρθρο;