Οικονομικά Στοιχεία hellas online
2014
Ετήσια
2014
Εννεάμηνο
2014
Α’ εξάμηνο
2014
Α’ τρίμηνο
2013
Ετήσια
2013
Εννεάμηνο
2013
Α’ εξάμηνο
2013
Α’ τρίμηνο
2012
Ετήσια
2012
Εννεάμηνο
2012
Α’ εξάμηνο
2012
Α’ τρίμηνο
2011
Ετήσια
2011
Εννεάμηνο
2011
Α’ εξάμηνο
2011
Α’ τρίμηνο
2011
Α’ εξάμηνο
2011
Ετήσια
2011
Α’ τρίμηνο
2010
Ετήσια
2010
Εννεάμηνο
2010
Α’ εξάμηνο
2010
Α’ τρίμηνο
2009
Ετήσια
2009
Εννεάμηνο
2009
Α’ εξάμηνο
2009
Α’ τρίμηνο
2008
Ετήσια
2008
Εννεάμηνο
2008
Α’ εξάμηνο
Pro forma Οικονομικές Πληροφορίες HELLAS ONLINE A.E. - Unibrain A.E
2008
Α’ τρίμηνο
2007
Ετήσια
Οικονομικά στοιχεία hellas online προ συγχώνευσης
2007
Ετήσια
2006
Ετήσια
2005
Ετήσια
Οικονομικά στοιχεία Unibrain A.E. προ συγχώνευσης
2008
Α’ τρίμηνο
  • Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες α' τρίμηνο 2008 (ΔΠΧΠ) κατεβάστε το
  • Οικονομικές Καταστάσεις α' τρίμηνο 2008 (ΔΠΧΠ) κατεβάστε το
2007
Ετήσια
2007
Γ’ τρίμηνο
  • Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες γ’ τρίμηνο 2007 (ΔΠΧΠ) κατεβάστε το
  • Οικονομικές Καταστάσεις γ’ τρίμηνο 2007 (ΔΠΧΠ) κατεβάστε το
2007
Β’ τρίμηνο
  • Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες β’ τρίμηνο 2007 (ΔΠΧΠ) κατεβάστε το
  • Οικονομικές Καταστάσεις β’ τρίμηνο 2007 (ΔΠΧΠ) κατεβάστε το
2007
Α’ τρίμηνο
  • Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες α’ τρίμηνο 2007 (ΔΠΧΠ) κατεβάστε το
  • Οικονομικές Καταστάσεις α’ τρίμηνο 2007 (ΔΠΧΠ) κατεβάστε το
2006
Ετήσια
2005
Ετήσια
  • Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες 2005 (ΔΠΧΠ) κατεβάστε το
2004
Ετήσια
Οικονομικά στοιχεία ΑΤΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.
2010
Ετήσια
2009
Ετήσια
2008
Ετήσια
2007
Ετήσια