Η Vodafone στο πλαίσιο παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών αποδεικνύει έμπρακτα την προσπάθειά της ανακοινώνοντας τους βασικούς δείκτες ποιότητας των υπηρεσιών της. Οι δείκτες ποιότητας είναι αντικειμενικοί και συγκρίσιμοι και έχουν οριστεί από την ΕΕΤΤ κατόπιν της απόφασης 480/017/13-5-08. ​

 Κείμενο με δείκτες ποιότητας υπηρεσιών