Έλεγξε τη διαθεσιμότητα της γραμμής σου στο δίκτυο της hellas online.

  • Νέος Πελάτης
  • Υφιστάμενος Πελάτης
Συμπληρώνοντας τη διεύθυνσή σου ελέγχεις αν:
  • Υπάρχει διαθεσιμότητα δικτύου στην περιοχή σου
  • Υπάρχει διαθεσιμότητα δικτύου στην περιοχή που θέλεις να μετακομίσεις
  • Μπορείς να έχεις στο σπίτι σου ταχύτητα VDSL και Vodafone video club